top of page

Van de bestuurstafel - augustus 2022

Bijgewerkt op: 21 sep. 2022

Tussen de vakanties door heeft het bestuur toch een moment gevonden om online even te kunnen afstemmen. We updaten je graag over de bevindingen uit dit overleg.


Nieuwe kandidaat-leden

De afgelopen periode hebben we een vijftal kandidaat-leden bezocht, dan wel online gesproken. Dit waren prettige ontmoetingen! In de maand september zal duidelijk worden of het Ondernemingsraadnetwerk van de V.O.G.D. nog interessanter zal worden door de toevoeging van een aantal nieuwe leden. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!


Vernieuwen van de website

Als bestuur hebben we besloten om de V.O.G.D. website naar een professioneler niveau te tillen. De noodzakelijke investering hiervoor heeft een mooie, proportionele omvang. Mede dankzij een spontane bijdrage van Connecting All (via Jean-Claude Crijns) kunnen we dan ook in samenwerking deze uitdaging aangaan. De nieuwe website zal naar verwachting rond oktober worden ontwikkeld en in november live gaan.


De penningmeester maakt de balans op

Onze penningmeester heeft kort verslag gedaan van de financiële status tot en met juli 2022. Zodra de nog te verwachten inkomsten/contributiegelden bijgeschreven zijn, ziet de balans er prima uit. We kunnen stellen dat we kerngezond zijn en de verwachting is dan ook dat het jaar 2022 met een mooi positief saldo wordt afgerond. De uiteindelijke resultaten kunnen jullie wederom terugvinden in het jaarverslag van 2022.


Leden onderzoek

Op de achtergrond is er gewerkt aan een enquête die we onder onze leden willen uitzetten. De enquête is een korte inventarisatie omtrent het 'hoe en wat' onze leden van de V.O.G.D. verwachten. Het doel is inzicht krijgen in deze verwachtingen en deze ook beter kunnen managen. Op die manier kunnen wij onze leden meer 'service' bieden. Dit sluit nog beter aan op de manier waarop wij onze leden willen voorzien. Leden: let op jullie mail-box!


Online sessie 'inflatie' - 31 oktober 2022

Op 31 oktober is er een online sessie tussen 16.00 – 17.00 uur in samenwerking met Trainiac van Mark Capel. Hier gaan we nog even stil staan bij het onderwerp: inflatie. Dit zeer actuele onderwerp zal bij onze leden zeker ook op de agenda staan richting de bestuurder. Mark zal ons meenemen in dit onderwerp en op welke manier onze leden dit kunnen aankaarten.


November: de maand van de medezeggenschap

November is de maand van de medezeggenschap en de V.O.G.D. heeft hierin op 2 november 2022 een speciale dag voor de voorzitters van onze leden georganiseerd. In samenwerking met ‘MZOO’ zal er een mooi interactief programma worden samengesteld. Beloofd weer een interessante netwerkdag te gaan worden.


Tot zover. Zijn er vragen of onduidelijkheden, mail dan naar ad@vogd.eu.

Tot de volgende keer!
3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page