top of page

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bijgewerkt op: 19 dec. 2023


Algemene Ledenvergadering VOGD | MVRetail

Woensdag 10 mei 2023

Locatie: Distributiecentrum AH in Geldermalsen.


1. Opening

Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De ALV agenda wordt doorgenomen en goedgekeurd.


2. Mededelingen

Vernieuwde website: secretaris geeft aan dat de huidige website niet meer van deze tijd is. VOGD-bestuur heeft gezocht naar een partij die op dit terrein zakenkundig is. Deze partij werd gevonden en na overleg werd er een akkoord gesloten voor het opzetten van een nieuwe website voor de VOGD. Zoals de leden hebben kunnen waarnemen is deze in de lucht vanaf 01 januari 2023. (www.MVRetail.nl)


Nieuwe leden: bestuur van de VOGD is bijzonder verheugd dat haar leden aantal is gestegen met drie nieuwe leden te weten Ranzijn, IJsvogel Retail, AH e-commerce. Bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom en hoopt op een langdurige en mooi, prettige samenwerking. Onder applaus van de aanwezige leden wordt het welkom nog eens extra onderstreept.


3. Naamswijziging

Bestuur heeft het voor nemen om de huidige naam van de vereniging aan te passen. Reden hiervan is om het potentieel van organisaties te vergroten en het leden aantal mogelijk te kunnen vergroten en dus medezeggenschap uit te breiden.

De voorgestelde naam is: MVRetail. Dit staat voor Medezeggenschap Vereniging Retail. Vanuit de oude naam (VOGD) zijn het alleen Ondernemingsraden die kunnen aansluiten vanuit de Detailhandel. Bij MVRetail kunnen Retailers aansluiten (waarin detailhandel schuilt) en dus ook medezeggenschap organen zoals PVT (personeelsvertegenwoordiging) en OR-en.

Voor onze leden betekent dit dat het “verbinden” (netwerk) en het leren van en met elkaar vergroot wordt en de vereniging interessanter maakt.


De voorzitter heeft de vraag gesteld of er leden zijn die hoofdelijk willen stemmen. Voorzitter constateert dat er tot hoofdelijke stemming wordt besloten. Na telling blijkt dat alle 9 aanwezige leden voor naamswijziging zijn (van de 12 leden) de 3 afwezige leden hebben geen stem uitgebracht. Hiermee is de naamswijziging aangenomen.

De voorzitter dankt de aanwezige leden in het vertrouwen van het huidige bestuur. Onder applaus wordt de nieuw naam MVRetail officieel bezegeld.


Secretaris van MVRetail zal verdere aktie ondernemen via oa notaris voor afronding naamswijziging.


4. Financiën

Penningmeester neemt de vergadering in de financiële zaken over 2022 mee. Opvallende uitgaven waren die van opstarten nieuwe website en het in gang zetten van de naamswijziging. De kascommissie heeft de stukken en andere toebehoren van het financieel overzicht gecontroleerd. De conclusie kan niet anders zijn dat alle financiën op een juiste manier in 2022 zijn verwerkt en verantwoord en verlenen de kascontroleurs het bestuur decharge.


5. Contributie 2024

Voorzitter geeft uitleg aan het waarom het bestuur voornemens is de contributie over 2024 te verhogen. De belangrijkste reden is de inflatie zoals die in 2021/2022 enorme impact heeft in Nederland. Ook de MV Retail heeft hiermee te maken. In 2021 speelde corona nog een rol waarbij de live themadagen werden vervangen door on-line bijeenkomsten. Hierdoor werd op de begroting bespaart op locatie kosten. De inflatie heeft dusdanig huisgehouden dat voor 2024 een noodzakelijke contributieverhoging van 50 euro op jaarbasis noodzakelijk is. De beperkte verhoging is vooral te danken aan onze leden die met vaste regelmaat hun ruimte binnen hun organisatie beschikbaar stellen voor onze bijeenkomsten. Bestuur gaat ervan uit dat dit ook in 2024 het geval is. Mocht MVRetail in 2025 minder bij leden hun themadagen kunnen organiseren zal dit zeker ook gevolgen hebben voor de contributie in 2025. Het bestuur zal dit tijdig communiceren naar hun leden.

Voorzitter brengt de verhoging in stemming. Zes aanwezige leden geven hun akkoord en een lid onthoudt zich van stemming. Hierdoor is de verhoging over 2024 aangenomen.


6. Jaarverslag 2022

Alle leden hebben het jaarverslag per mail ontvangen. Voorzitter vraagt of er nog vragen/opmerkingen zijn over het jaarverslag. De leden geven aan dat het een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag is wat geen vragen oproept. Daarom geven de leden een akkoord en is het jaarverslag definitief. Voorzitter dankt de leden e spreekt uit op eenzelfde voet verder te gaan in 2023.


7. Rondvraag

De leden maken geen gebruik van de rondvraag.


Voorzitter beëindigd de Algemene Leden Vergadering en dankt aanwezige leden voor hun betrokkenheid. Dankzij onze leden zijn we een dynamische voortvarende vereniging die graag de medezeggenschap in verbinding brengt bij onze leden.

Het jaar 2023 staat in het teken van het 20-jarig bestaan. Op 14 juni 2023 zullen we activiteiten houden en het alcoholvrije glas heffen op de toekomst.


Bestuur MVRetail

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page