top of page

De Voort Advocaten & Fello maken er een mooi interactieve themadag van!

Bijgewerkt op: 26 apr.


Joost van Mierlo van De Voort Advocaten gaf middels een aantal praktijk voorbeelden die onlangs bij de Ondernemingskamer zijn beland heeft aan onze leden de vraag gesteld wat de mogelijke uitspraak van de rechter zou zijn.


De discussies en inzichten die hier naar voren kwamen bleken zeer uiteenlopend te zijn. Er werd over en weer gevraagd naar het waarom van deze uitspraak en welke gedachtengang vanuit het wetboek werd gehanteerd.

Dit bleek toch vaak niet zo eenvoudig te zijn dan in eerste instantie door de leden werd gedacht.

Er spelen immers vaak zeer uiteenlopende belangen mee die ieder voor zich een bepaalde waarheid bezitten. De uitspraak die dan ook door de rechter werd gedaan is wat vanuit wetgeving geregeld is met daarnaast het handelen en gevolgen voor betreffende organisatie en ondernemingsraad.

Al deze belangen worden afgewogen en kwam de rechter soms voor een verrassende uitspraak voor onze leden.

Onze leden hadden zelf geen ervaring met de Ondernemingskamer maar dat de mogelijkheid er is voor Ondernemingsraden een bepaald "recht" te halen was een eye-opener.


Na dit onderdeel werd nog even ingezoomd op "initiatiefvoorstel".

Joost gaf midels een aantal voorbeelden aan dat je als ondernemingsraad best veel vaker gebruik kunt maken van de mogelijkheid met het inzetten van initiatiefvoorstel.

Als het gaat over DuurzaamInzetbaarheid (Fello geeft na de middag pauze hierover uitleg) liggen er zeker kansen om via een initiatiefvoorstel dit bij de bestuurder beter onder de aandacht te brengen.

Door het geven van tips en enkele voorbeeld initiatief voorstellen kregen de leden een goede indruk op welke manier het indienen van een initiatief voorstel succes heeft.


We danken Joost van Mierlo voor zijn inspirerend verhaal over de rechtspraak & intiatiefvoorstel voor ondernemingsraden en de mogelijkheden om hiervan gebruik te maken.Na de netwerk pauze pakt Fello (onderdeel van DELA) de draad weer op op het gebied van Duurzaam Inzetbaarheid.

Hiervan wordt het onderdeel "Mantelzorg" opgepakt. Dit is dan ook de specialisatie van Fello.

Fello geeft hierin richting aan OR-en en organisaties om mantelzorg goed op de kaart te zetten en te houden bij organisaties.


In de presentatie wordt eerst stil gestaan wat nu mantelzorg eigenlijk is. “Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde 'gebruikelijke' hulp.”


Na deze definitie werden er door Fello een aantal kengetallen genoemd over wat bekend is over mantelzorg. Niet alleen het aantal mantelzorgers maar ook de consequentie van mantelzorg voor enerzijds de medewerker en anderzijds de organisatie/bedrijf.


Dit waren toch wel verrassende cijfers voor onze leden die niet direct herkenbaar waren maar voor alle organisaties er echt wel zijn.


Door middel van een quiz volgende nog wat meer kenmerken en ging er een wereld open op dit gebied.

Via enkele praktijk voorbeelden maakte Fello duidelijk dat dmv gesprek en kijken naar mogelijkheden er zowel voor organisaties als de individuele medewerker er volop kansen liggen.

Ook het opzetten van een initiatiefvoorstel richting bestuurder maakt mantelzorg al beter bespreekbaar.

Fello bezit de mogelijkheden om organisaties hierin te ondersteunen omweg naar een verbeterd beleid op gebied van Duurzaam Inzetbaarhed | mantelzorg.


Na deze inspirerende dag en mooie netwerk momenten wordt de themadag afgesloten met een mooi netwerk moment van de deelnemers. Er werden weer contacten gelegd en daar is de MVRetail dan ook voor!


Fello bedankt voor jullie prima presentatie over mantelzorg en de eventuele steun die gegeven kan worden aan organisaties/ondernemingsraden op dit gebied.


MVRetail dankt ook Ijsvogel Retail voor het beschikbaar stellen van een zaal en de gastvrijheid die we hebben mogen ervaren!


Onze volgende themadag is 11 september. Houdt de website in de gaten!10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page